* * *
Liderlik Nedir

Liderlik Nedir? İş Hayatında Gerçek #1 Lider

Liderlik kelimesi çeşitli görüntüler akla getirebilir. Örneğin: lidermetni

 • Siyasi bir lider, tutkulu ve bir amacın peşinde koşuyor.
 • Bir kaşif, grubunun geri kalanı için ormanda bir yol arıyor.
 • Bir yönetici, şirketinin rekabeti aşma stratejisini geliştiriyor.

Liderliğin kıdem veya bir şirketin hiyerarşisindeki konumunuz ya da unvanınız ile ilgisi yoktur. Bir şirketin liderliği hakkında çoğu kişi, organizasyondaki üst düzey yöneticilere gönderme yapar. Ancak belirli bir maaş derecesine ulaştığınızda liderlik otomatik olarak gerçekleşmez.

“Yönetim insanları yapmak istemedikleri şeyleri yapmaya ikna etmekle, liderlik ise insanlara asla yapamayacaklarını düşündükleri şeyleri yapma konusunda ilham vermekle ilgilidir .” – Steve Jobs

“Lider” ve “liderlik” sözcükleri, gerçekten yöneten insanları tanımlamak için sıklıkla yanlış kullanılır. Bu bireyler çok yetenekli, işlerinde iyi ve organizasyonları için değerli olabilir ama bu onları lider değil, mükemmel bir yönetici yapar. Bu nedenle, terimleri nasıl kullandığınıza dikkat edin ve iş unvanlarında “lider” olan kişilerin, kendilerini “lider” olarak tanımlayanların, hatta “liderlik ekipleri” olarak adlandırılan grupların aslında dönüşümsel değişim yarattığını zannetmeyin. Lider görünümlü bir yönetici tarafından yönetilen insanlar veya kuruluşlar, yönetildiklerini düşünebilirler ama onların olduğu bu ortamda aslında hiç lider olmaz, kimse vizyon oluşturmaz ve kimse ilham almaz. Bu da uzun vadede ciddi sorunlara neden olabilir.

Liderlik Eğitimi

LİDERLİK NEDİR?

Birden çok liderlik tanımı mevcuttur ancak farklı tanımlar genellikle büyük liderlerin stratejik ve vizyoner kararlar verme ve diğerlerini bu kararlara gönüllü olarak ortak etme kabiliyetine sahip oldukları teorisinde birleşmektedir. Liderlik, başkalarının davranışlarını etkileme potansiyelidir. Lider, insanları vizyona doğru çalışmak için heyecanlandırır ve motive eder.

İster kendi işinizi yönetin ister ofis ortamında lider takımlar olun, tüm iyi liderlerin, çalışanları ve müşterileriyle olumlu etkileşim kurmaya yardımcı olacak güçlü liderlik becerilerine sahip olmaları gerekir. Liderler yön belirleyip ilerlemek için ilham verici bir vizyon yaratırlar ve ekiplerini bu vizyona ulaşmaları için motive ederler. Ayrıca doğrudan veya dolaylı olarak vizyonun sunumunu yönetir ve ekiplerini daha güçlü hale getirmek için koçluk yaparlar. Etkili liderler, iyi iletişim kurma, ekiplerini motive etme, sorumlulukları ele alma, grubu temsil etme, geri bildirim verme/dinleme ve sürekli değişen sorunları çözme esnekliğine sahiptir. Etkili liderlik tüm bunlarla ilgilidir ve bu yolculuğun bir parçası olmak gerçekten heyecan verici!

LİDERLİK EĞİTİMİ

İşte büyük bir liderde aranacak en önemli liderlik nitelikleri ve becerileri.

 • Liderİletişim
 • Dürüstlük
 • Hesap Verebilirlik
 • Empati
 • Alçakgönüllülük
 • Geri Bildirim
 • Esneklik
 • Motivasyon
 • Vizyon
 • Saygınlık
 • Pozitiflik
 • Güven

1. İLETİŞİM

Eğer bir liderlik rolündeyseniz, iyi iletişim becerileri kesinlikle çok önemlidir. Birebir iletişim kurmak için dili kullanmak gerçekten insan olarak sahip olduğumuz her şeydir. Evet, sözel olmayan ipuçları var, ancak kendinizi açıkça ifade edebilmek ve diğer insanlarla empati kurabilmek etkili liderliğin temelidir. Bir lider olarak, kuruluş hedeflerinden belirli görevlere kadar her şeyi çalışanlarınıza açık ve öz bir şekilde açıklayabilmeniz gerekir.

Ve iletişimin en önemli kısmı; Dinleme. İletişimin büyük bir kısmı dinlemeyi içerir. İnsanların sizi takip etmesini sağlamanın temel yolu onların duyulmasını sağlamaktır. Liderler, kendileri ve ekip üyeleri arasında açık kapı politikası ve düzenli görüşmeler yoluyla sürekli bir iletişim akışı oluşturmalıdır. Ne kadar çok göz teması kurarsanız ve başkalarının yaşamlarına samimi şekilde ilgi gösterirseniz, o kadar fazla insan size manyetik olarak çekilir ve tutkulu bir şekilde hayatları hakkında konuşur. Sizden ilham alacak, sizi tanımaya ve güvenmeye başlayacaklar.

2. DÜRÜSTLÜK

Çalışanların sorunları ile liderlerine geldiklerinde kendilerini rahat hissetmeleri gerekir. Bütünlüğünüzü kanıtlamanız önemlidir – çalışanlar yalnızca saygı duydukları liderlere güvenir. Açık ve dürüst olursanız, çalışanlarınızda da aynı dürüstlüğü teşvik edersiniz.

Dürüstlük, diğer tüm liderlik özelliklerinin temel taşıdır.

3. HESAP VEREBİLİRLİK

Etkili bir lider, takımın sonuçlarından iyi ya da kötü sorumludur. Kendilerini ve çalışanlarını eylemlerinden sorumlu tutarlar, bu da takım arasında bir sorumluluk duygusu yaratır. Gerektiğinde ekibine kredi verirler ve gerektiğinde sorumludurlar. Sorumlu olmak ve örnek olarak liderlik etmek, bir liderin ekibine güven inşa etmenin en hızlı yollarından biridir.

Bir lider, ekibinin hem başarılarından hem de başarısızlıklarından sorumludur. Bu nedenle, bir şey doğru gitmediğinde suçu kabul etmeye istekli olmanız gerekir. Çalışanlarınız liderlerinin başkalarını suçladığını görürlerse, size olan saygısını kaybederler. Hataları ve başarısızlıkları kabul edin ve ardından iyileştirme için net çözümler tasarlayın.

4. EMPATİ

Gerçek lider, takipçilerinin motivasyonlarını, hayallerini, umutlarını ve sorunlarını anlamak için gereken açık fikirliliğe sahiptir, böylece onlarla derin bir kişisel bağlantı kurabilirler. Empati sadece kendini karşıdakinin yerine koymak değildir, empati anlayıştır.

Gerçek liderler takımlarıyla empatiktirler ve motivasyonlarını derinden anlarlar. Aynı zamanda liderler öneri ve geri bildirimlere açık olmalıdır. Personeliniz ofis ortamından memnun değilse, endişelerini dinleyin ve gerekli değişiklikleri yapmaya açık olun. Çalışanlar bir liderin uygun geri bildirimi kabul etme yeteneğini daima takdir edecektir.

5. ALÇAKGÖNÜLLÜLÜK

Liderlik söz konusu olduğunda, yeni bir unvan veya statü cazip gelebilir. Ancak büyük liderler, olumsuzlukları üstlenirken övgüyü ise kendi üzerine almaz, takımın dinamiklerine odaklanır.

“Gurur bizi yapay, alçakgönüllülük ise gerçek yapar” -Thomas Merton

Ekip üyeleriyle alçakgönüllü ve savunmasız olmak, bir lideri daha yakın ve etkili hale getirecektir. Liderler geleceğe yönelik daha iyi tahminler yapmalı, çalışma stratejileri geliştirmeli, müzakere taktiklerini daha iyi hale getirmeli ve yaratıcılığı arttırmalıdır. Tüm bunları yaparken ekibi arasında sadakati teşvik etmeli ve kendini geri planda tutabilmelidir.

6. GERİ BİLDİRİM

Liderler, ekip üyelerine performansları hakkında faydalı bilgiler sunma fırsatları aramalıdır. Bununla birlikte, çalışanlara tavsiye ve yardım sunmak ile yönetim arasında ince bir çizgi vardır. Çalışanlara işlerini nasıl geliştireceklerini ve kendi kararlarını nasıl verebileceklerini öğreterek, personelinize daha güvenli yetki verme görevleri hissedeceksiniz. Çalışanlar aynı zamanda net ama empatik bir şekilde geri bildirim sağlayan bir lidere saygı duyacaklardır.

7. ESNEKLİK

Bir liderin asıl kudreti, iyi zamanlarda nasıl performans gösterdiği değil, şartlar zorlaştığında ortaya koyduklarıdır. Olumlu tutumları olan liderler, koşullar ne olursa olsun takımlarını toparlarlar. Yanlışlıklar ve son dakika değişiklikleri her zaman iş yerlerinde meydana gelir. Liderlerin esnek olmaları, yollarına çıkan her türlü değişikliği lehine çevirebilmeleri gerekir. Çalışanlar, yaratıcı problem çözme yeteneğinizi takdir edecektir. Durumlara sakin bir şekilde tepki vermeye ve sorunlardan ziyade çözümlere odaklanmaya programlanmış pozitif liderlerin bu dayanıklılığı deneyim ile gelen gerçek bir liderlik özelliğidir.

Bir lider olarak, net bir cevabı olmayan bir dizi karar vermelisiniz; bu nedenle olayın dışında düşünebilmeniz gerekir. Geleneksel olmayan çözümleri denemeyi öğrenmek veya sorunlara farklı bakış açılarıyla yaklaşmak, bir sorunu çözmenize yardımcı olacaktır. Çoğu çalışan, her zaman güvenli, geleneksel yolu seçmeyen bir liderden etkilenecek ve ilham alacaktır.

8. MOTİVASYON

Liderler, çalışanlarına kendi örgütleri için ekstra yol kat etmeleri için ilham vermelidir; sadece çalışanlara adil bir maaş ödemek tipik olarak yeterli ilham değildir (her ne kadar önemli olsa da). Çalışanlarınızı motive etmenin birkaç yolu vardır: ödüller yoluyla veya kuruma faydalarını artırmak için çalışanlara yeni sorumluluklar vererek çalışanların öz saygısını artırabilirsiniz. Liderler, üretkenliği ve tutkuyu teşvik etmek için çalışanları veya ekip üyeleri için hangi motivasyon araçlarının en iyi çalıştığını öğrenmelidir.

Çalışanlarınızın becerilerini tanımlamanız ve her bir çalışanın beceri setine göre görevler atamanız çalışanlarınızın kendisini geliştirmesine fırsat vererek onları motive edecektir.

9. VİZYON

Bir şirketin vizyonu sadece liderin başkaları üzerindeki etkisine kadar uzanır. Büyük bir lider, organizasyon yönünü açıkça belirler ve keskin bir kararlılık gösterir. Karar alma, yeni fikirlerin anahtarıdır, ekip üyelerinin alt çizgiyi bilmelerini ve önlerindeki hedefleri ve misyonları anlamalarını sağlar. Gerçek liderler sadakat, coşku ve bağlılığa ilham verir, herkese büyük resmi hatırlatmaya yardımcı olur ve insanları kendilerini aşmaya zorlar. Bu vizyonu paylaşmak ve başkalarını harekete geçmeye zorlamak başarılı liderlerin gizli bir özelliğidir.

10. SAYGINLIK

Bazı liderler belirli bir liderlik statüsüne ulaştıklarında kendilerine otomatik olarak saygı gösterileceğine inanırlar. Olay bu değil.

İşte liderlik etkilerinizi artırmak için yapabileceğiniz bazı şeyler:

 • Ne istediğinizi açıkça belirtin
 • İnsanlarla duygusal olarak bağlantı kurun
 • Başkalarını önemli hissettirin
 • Savunmasız ve karizmatik olun
 • Yaygın olarak paylaşılan hedefler için çalışın
 • Öneri ve girdi isteyin
 • Gerçek ve kalıcı ilişkiler kurun

11. POZİTİFLİK

Liderler, kendi hedeflerine veya sonuçlarına göre değil, sergilenen davranışları, yaşam görünümleri ve verilen herhangi bir durumdaki tutumları konusunda ekibine ilham verir.

Olumlu bir tutum bir ofiste uzun bir yol kat edebilir. Bir şey planlandığı gibi gitmediğinde kendinize gülebilmelisiniz; bu, yoğun ve stresli dönemlerde bile mutlu ve sağlıklı bir çalışma ortamı yaratılmasına yardımcı olur. Çalışanlara tatil planlarını sorma gibi basit eylemler ofiste olumlu bir atmosfer geliştirecek ve personel arasında moral yaratacaktır. Çalışanlar olumlu bir ortamda çalıştıklarını düşünürlerse, işte olma olasılıkları daha yüksek olacaktır ve bu nedenle gerektiğinde uzun saatler içinde çalışmaya daha istekli olacaklardır.

En sakin iş yerleri bile zaman zaman stresli olabilir – liderlerin bu strese kızarmak ve suçlamak yerine olumlu bir bakışla nasıl tepki verdikleri daha önemlidir.

12. GÜVEN

Etkili bir lider olmak için kollarınızı sıvamanız ve sorumluluk almanız gerekir. Buna liderlik edecek kadar emin olmak, planlarınızın ve vizyonunuzun sadece ekip için geçerli olmadığını, mümkün olan en iyi kararı verebileceğini bilmek de dahildir. Liderlik yeteneğinize güvenmiyorsanız, insanlar bunu hızlı bir şekilde fark edecektir. Kendinize ne kadar çok inanırsanız, stresli durumları o kadar iyi yönetebilirsiniz. Gerçek liderler sadece sorunlar hakkında konuşmakla kalmayıp aynı zamanda korkusuzca kendi çözümlerini bulan liderlerdir.

leadership

Liderlik Becerilerinizi Nasıl Geliştirebilirsiniz?

Liderlik becerilerini geliştirmek için denetlemenize veya yönetici olmanıza gerek yoktur. Bu becerileri işte aşağıdaki yollarla geliştirebilirsiniz:

 • İnisiyatif alın: İş tanımınızdaki görevlerin ötesine bakın. Bölümünüz ve şirketiniz için neyin yararlı olacağını uzun vadeli düşünün. Fikirleri beyin fırtınası yapmaya çalışın ve günlük rutinin ötesine geçen işler yapmaya karar verin.
 • Daha fazla sorumluluk isteyin: İşteki ikinci haftanızda ek sorumluluk istememekle birlikte, uzman olacak kadar uzun bir pozisyonda olduğunuzda, yöneticinizle istekli olduğunuzu paylaşabilirsiniz. liderlik yeteneklerinizi geliştirin. Nasıl yardımcı olabileceğinizi sorun – belirli bir kişiyi gerektiren yeni projeler var mı? Yöneticinizin yapılacaklar listesinden çıkarabileceğiniz herhangi bir iş var mı?
 • Belirli becerileri hedefleyin: Geliştirmek  istediğiniz belirli bir yeteneğiniz varsa – yaratıcı düşünme veya iletişim olsun – bu alandaki yeteneklerinizi geliştirmek için bir plan oluşturun. Bu, bir ders almak, yardımcı olacak bir mentor bulmak , kitap okumak veya sizi bu beceriyi geliştirmeye zorlayan küçük bir hedef belirlemek anlamına gelebilir . İyileştirme planınızı geliştirmenize yardımcı olması için yöneticiler ve iş arkadaşlarınızla ve ofis dışındaki arkadaşlarınızla konuşun .

LİDERLİK NE DEMEK?

Liderler başkalarına hayattaki belirli bir yolu izlemeleri için ilham verir. Liderler, ekiplerinin ve organizasyonlarının ilerleme kaydetmesine ve doğru şekilde hareket etmesine yardımcı olur. İyi liderler bir vizyon oluşturmalı, net hedefler ve talimatlar belirlemeli ve ekipleri veya grupları için ileriye dönük dinamik bir yol çizmelidir. İyi liderlerin empatik olmaları, takımlarından istedikleri davranışı göstermeleri, eylemleri için sorumluluk almaları, etkili bir şekilde temsil etmeleri ve gerektiğinde övgü vermeleri gerekir. En önemli kalite, her bir ekip üyesini kişisel düzeyde gerçekten anlamaktır, böylece çalışma ahlakını belirleyen motivasyonları anlarlar.

Umarım güçlü liderliğin tanımlanmasına yardımcı olan bu liderlik becerileri listesinden keyif almışsınızdır. Etkili bir liderde bulunması gereken özelliklerden olan özgüven konusunda sorun yaşıyorsanız buraya tıklayarak nasıl özgüven kazanacağınızı öğrenebilirsiniz. Bu listede bulunmayan liderlik özellikleri varsa siz de yorumlarda bize bildirebilirsiniz.

SPONSORLU İÇERİK

Kendime Sardım - Ünal Kantarcı

Kendime Sardım – Ünal Kantarcı

Oğuzhan Koç’un Kendime Sardım adlı yeni şarkısı Ünal Kantarcı yorumuyla sizlerle. Kendime Sardım şarkısını yorumlayan …

6 Yorumlar

 1. etkin ve akıcı bir dil içeriğe bayıldım güzel bir paylaşım teşekkürler

 2. Yönetici olmak kolaydır, lider olmaksa çok zordur, uzun lafın kısası

 3. Gayet açık ve detaylı bir bilgilendirme yazısı olmuş. Yazarın eline, yüreğine sağlık.

  mutlaka herkes okusun

 4. Gayet açık ve detaylı bir bilgilendirme yazısı olmuş. Yazarın eline, yüreğine sağlık.

 5. Herkes yönetici olabilir ama herkes lider olamaz… Oldukça kapsamlı bir yazı olmuş, teşekkürler.

 6. Çok güzel paylaşım olmuştur 10 dakika boyunca okudum teşekkür ederim.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir